Busbaan Nee!

Geen dure busbaan door Hilversum, Blaricum en Huizen

Stop deze HOV-busbaan. Stem op één van deze partijen:

Hilversum:
 • Hart voor Hilversum
 • SP Hilversum
 • CDA Hilversum
Huizen:
 • Dorpsbelangen Huizen
 • D66 Huizen
 • Groenlinks Huizen
 • Christenunie Huizen
 • SGP Huizen
Blaricum:
 • Hart voor Blaricum
 • VVD Blaricum
 • D66 Blaricum-Laren
Eemnes:
 • VVD Eemnes
Laren:
 • Liberaal Laren
 • CDA Laren
 • D66 Blaricum-Laren

Betoog van Hart voor Hilversum, mede namens Comité Busbaan Nee.

Ingebracht door: Karin Walters.

Geachte statenleden,

Wanneer is een plan, dat in aanvang een goed idee leek, toch niet meer wenselijk?

Neemt u de ruimte om een nieuwe afweging te maken?

Dŕt zijn de vragen die ik graag centraal stel vandaag. Ik ben Karin Walters, raadslid van Hart voor Hilversum. Ik spreek ook namens Comité Busbaan Nee.

Het begon als een aardig idee: een snelle bus over een aparte busbaan van Huizen naar Hilversum. Ondertussen is R-net buslijn 320 van Huizen naar Hilversum gaan rijden. Deze wordt naar volle tevredenheid gebruikt. Hij rijdt vaak en snel. Het is al een HOV-bus, met wifi en al.

Comité Busbaan Nee heeft u 2 weken geleden dit rapport gestuurd. Daar is de huidige dienstregeling van lijn 320 vergeleken met de nieuwe HOV-bus. Zijn de reizigers straks sneller op hun bestemming?

Dit zijn de conclusies:

 • De huidige buslijn 320 rijdt overdag, in de avond en in het hele weekend al goed door: de nieuwe HOV-bus zou slechts 1 tot 3 minuten sneller zijn. Dat scheelt dus nauwelijks iets.
 • Alleen gedurende 2 uur in de ochtendspits, van 7.30 tot 9.30 uur, is de nieuwe HOV-bus 13 minuten sneller: van 39 minuten naar 26 minuten. Maar dat levert toch nauwelijks tijdwinst op voor de reiziger. Dat komt omdat de HOV-bus naar het verkeerde station rijdt. Uit cijfers die we bij de provincie hebben opgevraagd, blijkt dat 70% van de spitsreizigers naar station Hilversum Sportpark wil, om naar het ROC, het kantorenpark of verder met de trein naar Utrecht te gaan. Met de HOV-bus moet men extra omreizen en overstappen om alsnog naar Hilversum Sportpark te gaan. Weg tijdwinst!

Het aantal reizigers zal niet fors zal gaan toenemen met de HOV-bus.

En die toename heeft u wel nodig om de exploitatie sluitend te krijgen.

In november schreef de provincie Noord-Holland samen met het IPO in een brief aan het Rijk dat de exploitatie van buslijnen steeds verliesgevender wordt.

En toch gaat u een extra buslijn starten. Extra? Ja, want op de busbaan komt een aftakking. Daar moet ook een buslijn over rijden naar het Zorgpark en station Sportpark. U gaat dus van 1 buslijn naar 2 buslijnen: allebei minstens 4 keer per uur.

Is het u ook opgevallen dat er in het voorstel erg weinig staat over de exploitatiekosten? Er staat alleen dat de bus sneller tussen Huizen en Hilversum kan gaan rijden en dus kan hij vaker heen en weer.

Er wordt geen rekening mee gehouden dat in de praktijk de HOV-bus alleen 2 uren in de spits sneller is en de rest van de tijd nauwelijks iets. Er wordt ook niet op ingegaan, dat er nu 2 buslijnen moeten komen. Hoeveel gaat dat extra kosten?

Volgens Comité Busbaan Nee betekent nu instemmen, dat meegaat met een structurele ophoging van de exploitiebijdrage. Dat moet u niet doen.

En dan: hoe staat dit project ervoor qua tijd en geld?

Op 9 juli 2012 nam u als Provinciale Staten het besluit om 7,5 miljoen euro vrij te maken voor de planfase. Het voorbereidingsgeld is nu op, maar de afgesproken voorbereidingen zijn niet af:

 • Er is nog geen toestemming van het ministerie om een extra spoorwegovergang te maken bij station Hilversum.
 • Er is nog geen realisatieovereenkomst met Prorail.
 • Er is nog geen overeenstemming met rijkswaterstaat over de verbreding van de A27.
 • Er is nog geen provinciaal inpassingplan.
 • Er zijn nog geen beheerovereenkomsten met de verschillende partijen.
 • De haalbaarheid van de uitzonderlijke tunnel onder het spoor in Hilversum, een fietstunnel met een autotunnel eronder, is nog niet bekend. Volgens tunnelexperts, moet eerst uitgebreid bodemonderzoek gedaan worden. De grond op deze plek staat bekend om zwerfkeien, schuivende grintlagen zonder draagkracht, bodemvervuiling en grondwatervervuiling. Maar bodemonderzoek is nog niet gedaan, want het voorbereidingsgeld is op.

De risico's voor deze tunnel zijn enorm. Volgens een second opinion moet er nog 10 tot 20 miljoen euro extra bij. Waar haalt u dat geld vandaan? De gemeenten hebben recent hard geborgd dat ze niet meer betalen dan hun vaste bijdrage. Dus de rekening is voor u.

De gedeputeerde heeft de planvoorbereiding nog lang niet af. Maar ze vraagt u wel alvast het hele krediet. En dan is al het geld van de aandelen Vattenfall op.

De randstedelijke rekenkamer zal hoogstwaarschijnlijk dit jaar een onderzoek doen naar de HOV-projecten. Hoe gaat u het besluit, dat hier gevraagd wordt, uitleggen?

U kunt er ook voor kiezen dan maar alleen extra voorbereidingsgeld vrij te maken.

De inwoners van het Gooi weten al hoe laat het is. De HOV-busbaan is de JSF van het Gooi. 118 miljoen euro voor een buslijn die niet gaat werken. Een 2-baans weg voor bussen dwars door de natuur. Stop het nu. Laat zien dat de politiek wčl de ruimte kan nemen om een nieuwe afweging te maken.

Dank voor uw aandacht, namens Comité Busbaan Nee.

Busbaan Nee is een samenwerking van bezorgde burgers, bedrijven en politieke partijen