Busbaan Nee!

Geen dure busbaan door Hilversum, Blaricum en Huizen

Stop deze HOV-busbaan. Stem op één van deze partijen:

Hilversum:
 • Hart voor Hilversum
 • SP Hilversum
 • CDA Hilversum
Huizen:
 • Dorpsbelangen Huizen
 • D66 Huizen
 • Groenlinks Huizen
 • Christenunie Huizen
 • SGP Huizen
Blaricum:
 • Hart voor Blaricum
 • VVD Blaricum
 • D66 Blaricum-Laren
Eemnes:
 • VVD Eemnes
Laren:
 • Liberaal Laren
 • CDA Laren
 • D66 Blaricum-Laren

Betoog van AnnasHoeve

Ingebracht door Martin Tiebels, voorzitter Anna's Hoeve

Geachte Statenleden,

AHvooraf

Ik ben Martin Triebels, voorzitter Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve, 800 leden, bestaat 30 jaar, heeft z’n wortels in Hilversum-Oost, richt zich op het natuurgebied bij ons voor de deur; Anna’s Hoeve e.o. Actief met vrijwilligerswerk in het gebied. Actief met tegenwicht bieden aan verstedelijkingsdruk op het natuurgebied. Die is vanuit verschillende factoren al groot, nu komt ook de HOV er nog bij; een extra asfaltbaan die ondanks alle maatregelen verstoring geeft van landschap, natuur en recreatie in de natuurgebieden.

Die natuurgebieden worden tegen verstedelijking beschermd door het EHS-regime “nee tenzij”. Tenzij er geen alternatief is. Nood breekt wet. Dat alternatief is er echter wel. We hebben het de Zuidboog genoemd, zouden het ook de groene boog kunnen noemen, een groene HOV. Vreemd genoeg is dit alternatief nooit onderzocht, terwijl het eigenlijk alleen maar voordelen heeft:

AHalternatief

 • De natuurgebieden en ecologische hoofdstructuur worden geheel ontzien
 • De cruciale faunapassages Heuvelrug-Gooi worden niet verstoord
 • De Zuidboog is aanmerkelijk goedkoper vanwege ontbreken dure kunstwerken
 • Het ziekenhuis/zorgpark wordt aanmerkelijk beter bediend in volledige frequentie
 • Arena-oost (op loopafstand) wordt beter bediend in volledige frequentie
 • Overstapprobleem halte Van Linschotenlaan bij Zuidboog niet aan de orde.
 • Passagiers station > ziekenhuis wordt snelle route geboden
 • Rijtijd naar ziekenhuis sneller, naar station nauwelijks langer
 • Betrouwbaarheid gelijkwaardig, Zuidboog kan als busbaan uitgevoerd

De provincie is nu doende met haar plannen “Raad van State-proof” te maken. Dat zijn ze niet zonder serieus onderzoek naar dit alternatief. Maar bovenal; het groene Zuidboog alternatief verdient het om serieus en met een positieve insteek onderzocht te worden.

Busbaan Nee is een samenwerking van bezorgde burgers, bedrijven en politieke partijen